Iz mesta 550 do Petra Klepca

Iz mesta 550 do Petra Klepca

Kočevje letos zaznamuje posebno leto, saj praznuje 550. obletnico mestnih pravic. Toliko mineva od prve omembe v listini oglejskega patriarha Ludovika della Torre leta 1363. V počastitev visokemu jubileju je tematsko kulturno leto poimenovano Kočevje, mesto 550. Čudovito sončno jutro pa je že zgodaj zjutraj spravilo v gibanje kočevske kolesarje – prve nosilce slovenske bakle na petindvajseti dan njenega popotovanja.

Pot je potekala po kolesarski stezi od Gornjih Ložin, obiskala šolarje na OŠ Stara Cerkev, ki so z njo pretekli vse do Brega pri Kočevju in nadaljevala kolesarsko pot mimo mestne občine, kjer jo je prevzel župan dr. Vladimir Prebilič in jo v družbi otrok ponesel do mestne ploščadi. V pričakovanju bakle se je odvil plesno začinjeni program članov plesnega kluba Rusalka, z zbranimi pa se je družila tudi Urška Žolnir Jugovar, ambasadorka slovenske bakle.

Slovensko baklo so nato ponesli še mladi športniki iz OŠ Ob Rinži in jo predali sosedom, krajanom občine Osilnica, deželi Petra Klepca. Tekaške trojke so slovensko baklo ponesle prek Strme rebri in Sel do centra Osilnice, kjer je zbrane nagovorila županja Alenka Kovač. V spremstvu otrok podružnične šole Osilnica in ambasadorke Urške Žolnir Jugovar je plamenica nadaljevala pot po dolini Petra Klepca, se popeljala na mini raftu do enega najlepših tolmunov Bosljiva loka, kjer so baklo prevzeli zbrani in jo ponesli pred kip Petra Klepca pod Sveto Ano. Osilničani so jo slavnostno predali svojim sosedom Kostelčanom na vrhu Sv. Ane in predajo pospremili z besedami:

»Naj se iz doline Petra Klepca z ognjem slovenske bakle prenese tudi duh Petrove dobrote in moči!«

Na Colnarjih je baklo prevzela triatlonka Tjaša Žnidar in v spremstvu tekačev ponesla plamenico na prizorišče na grajskem parkirišču. Zbrani občani, otroci OŠ Fara in športna gostja Urška Žolnir Jugovar ter predstavniki OKS-ZŠZ in športni novinar Aleš Potočnik so po krajšem programu ponesli plamenico na grad Kostel in jo izročili županu Občine Kostel, Ivanu Črnkoviču.

Pravljično popotovanje plamenice po vseh treh občinah ob krasnem vremenu je iz kraja v kraj odstiralo čudovite razglede daleč naokoli. Prav vse občine so svojo gostoljubnost začinile s kulinarično pestrostjo iz lokalno pridelanih sestavin. Za prste obliznit!

Pot ob Kolpi se je zaključila izjemno povezovalno, športno in v duhu olimpijskih vrednot. Že jutri pa bakla nadaljuje svoje popotovanje, obiskala bo občine Črnomelj, Metlika in Semič.