Javni natečaj ''Olimpijska bakla''

Javni natečaj ''Olimpijska bakla''

Iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol je prispelo kar 774 del, ki jih je ocenila komisija v sestavi:

  • mag. Nataša Bucik, Ministrstvo za kulturo RS,
  • mag. Natalija F. Kocjančič, Zavod RS za šolstvo,
  • Aleš Šolar, vodja Slovenske olimpijske akademije in EU projektov na OKS,
  • Anže Versnik, umetniški direktor na agenciji Arnoldvuga ter
  • Tomaž Žontar, vodja razvoja storitev in inovacij v družbi Europlakat.

Najboljših pet del iz posamezne starostne skupine bomo objavili v kratkem, prav tako pa tudi zmagovalna dela.